• slaapplekken

  Slecht geslapen?

  ONTDEK DE REVOLUTIONAIRE SLAAPPLATEN


  • 10 natuurlijke ingrediënten
  • Hoge biologische beschikbaarheid
  • Niet verslavend
  • Langzame release in 8 uur

  Koop online

Privacybeleid

Privacybeleid BonoSana
https://bonosana.shop

Over ons privacybeleid
BonoSana geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (verbetering van) onze dienstverlening,
en zorgvuldig omgaan met alle verzamelde informatie over u en uw gebruik van onze diensten. Uw gegevens worden niet gedeeld met
derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van
BonoSana. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/01/2020, met de publicatie van een nieuwe
versie de geldigheid van alle voorgaande versies vervalt. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u is
die door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld
derden. Ook leggen we je uit hoe we je gegevens opslaan, hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten
die u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactpersoon
details aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe we uw gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie
gegevens zijn zichtbaar.

Webwinkelsoftware
MijnWebwinkel
Onze webshop is ontwikkeld met behulp van MijnWebwinkel oftewel MyOnlineStore software. Persoonlijke gegevens
verzameld met het gebruik van onze website en diensten wordt gedeeld met MyOnlineStore. MyOnlineStore vereist
toegang tot deze gegevens om (technische) ondersteuning te bieden. Ze zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
MyOnlineStore heeft de verplichting om, op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, het nodige te nemen
voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen als het gaat om uw persoonlijke gegevens. MyOnlineStore gebruikt cookies om
technische informatie verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en / of opgeslagen.
MyOnlineStore behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens intern te delen om haar eigen dienstverlening te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten
Mijn webhost
Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van My webhost. Deze partij heeft geïmplementeerd
passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens te voorkomen. Mijn
webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers
Mollie
Voor het afronden en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betalingsprovider Mollie.
Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsinformatie
zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en
organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken
(geanonimiseerde) informatie om hun dienstverlening verder te verbeteren en, in dit kader, te delen met derden
feesten. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing
van toepassing op alle diensten van Mollie die gebruik maken van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan
de termijnen die zijn toegestaan ​​door de toepasselijke juridische gronden.

Recensies
Webwinkelkeur
We gebruiken WebwinkelKeur om beoordelingen te verzamelen. Om een ​​beoordeling achter te laten, moet u uw e-mail invullen
adres, naam en woonplaats. WebwinkelKeur deelt bepaalde gegevens met ons die hiervoor nodig zijn
koppel uw recensie aan uw bestelling. Verder publiceert WebwinkelKeur uw naam en woonplaats van
residentie op hun eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om u om opheldering te vragen,
uw recensie uitwerken of becommentariëren. In het geval van een van onze beoordelingsverzoeken, delen we uw naam en e-mailadres
adres bij WebwinkelKeur, gebruiken zij deze gegevens met als enig doel om u uit te nodigen achter te laten
een recensie. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonlijke gegevens. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om haar diensten aan te bieden en
delen met derden, hebben wij WebwinkelKeur hiervoor toestemming gegeven. Al het bovengenoemde
garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op eventuele diensten van
WebwinkelKeur die gebruik maakt van derden.

Transport en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de
bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat we uw naam delen,
adres- en woongegevens met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens met als enig doel het uitvoeren
de overeenkomst van levering. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, deelt zij deze informatie mee
deze partijen.

Boekhouding en boekhouding
Externe verkoopkanalen

Bol.com
Een deel van onze verkoop verloopt via het platform van Bol.com. Wanneer je een bestelling plaatst bij Bol.com, Bol.com
deelt uw bestel- en persoonlijke gegevens met ons. We gebruiken deze informatie om en verder te behandelen
sluit uw bestelling af. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben een aanpassing geïmplementeerd
technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens met als enig doel om u onze diensten te kunnen verlenen. Dit betekent dat het doel van
de verwerking van deze gegevens staat in direct verband met de opdracht of taak die u ons aanbiedt. We gebruiken dit niet
gegevens voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om -
niet op basis van een verzoek - neem op een later tijdstip contact met u op, wij zullen eerst om expliciete toestemming vragen. Uw gegevens zijn dat niet
gedeeld met derden, met enig ander doel dan om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal verplicht tot geheimhouding op basis van de overeenkomst waarmee wij hebben gesloten
hen, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt alleen verwerkt om u te voorzien
met en / of om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd),
webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot een wettelijke plicht om uw informatie te delen met de
ter ondersteuning van een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn we gedwongen om te voldoen en te helpen,
maar zal, op basis van geoorloofde mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw
cliëntprofiel totdat u ons kenbaar maakt geen gebruik meer te willen maken van onze dienstverlening. Zo'n bericht
fungeert ook als een verzoek om vergeten te worden. Wij zijn verplicht facturen bij uw (persoonlijke)
informatie vanwege relevante administratieve verplichtingen, wordt deze informatie veilig bewaard zolang de
relevante termijn voor deze verplichtingen is nog niet verstreken. Het personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel
en alle documenten die zijn gemaakt vanwege uw opdracht of taak.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokken partij bepaalde rechten als het gaat om
persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten
en hoe u als betrokken partij een beroep kunt doen op deze rechten. Om misbruik te voorkomen versturen wij in principe alleen
facturen en kopieën van uw gegevens naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Mocht u dat willen
deze gegevens op een ander e-mailadres ontvangen of bijvoorbeeld per mail vragen wij u om u te identificeren
overeenkomstig. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek wij
voert een administratie van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die
zijn gestructureerd in een machinaal leesbaar formaat op basis van dataclassificaties die we binnen ons systeem gebruiken.
U behoudt te allen tijde het recht om bij een vermoeden een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
dat we uw persoonlijke gegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

Recht op inspectie
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn, in te zien
uw persoon. U kunt een dergelijke inzage aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt een
reactie op uw verzoek binnen 30 dagen. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u dit via de e-mail
bij ons bekend adres, een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van verwerkers die deze gegevens beheren en tevens
met vermelding van de categorieën waaronder we deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie
U behoudt te allen tijde het recht om van de gegevens die wij verwerken een relatie te hebben of waartoe wij herleidbaar kunnen zijn
uw persoon worden aangepast. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.
U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via
het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of waartoe wij herleidbaar zijn, te beperken
uw persoon. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt een
reactie op uw verzoek binnen 30 dagen. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u dit via de e-mail
adres bij ons bekend, een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest om te annuleren
genoemde beperking.

Recht op overdraagbaarheid
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die wij verwerken en die een relatie hebben of kunnen zijn
herleidbaar tot uw persoon worden verwerkt door een derde naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek bij ons indienen
contactpersoon verantwoordelijk voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw
aanvraag is goedgekeurd sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoonlijke) facturen of kopieën
van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we dat in zo'n geval kunnen
onze diensten niet langer aan u aanbieden, omdat we de eerdere gegevensveiligheid niet langer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten
U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen door ons, of in opdracht van ons door derden
partijen, van uw persoonlijke gegevens. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw
gegevens terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en afgehandeld. Bij een terecht bezwaar komen wij terug
alle facturen en / of kopieën van persoonsgegevens die wij, of namens ons derde partijen, tot en met verwerkt hebben
dat punt en stop de verwerking daarna. U behoudt ook het recht om niet te worden geautomatiseerd
besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is.
Mocht u van mening zijn dat dit recht van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze verantwoordelijke contactpersoon
privacy is belangrijk.

Wijzigingen in het privacybeleid
We behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Deze pagina geeft echter altijd de meeste weer
recente versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop
verwerken wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon, dan stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte.

Bedrijfsgegevens
Bono Sana
Amperestraat 11a 1817DE Alkmaar Nederland T (072) 520-7909 E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 • Lucia Peters

  Ik was een beetje sceptisch, maar ik wilde ze gewoon proberen en ze helpen heel goed! Leuke verrassing ;)

 • Marc Antonio

  Deze slaappleisters werken echt! Ik raad iedereen aan om ze gewoon eens te proberen.

 • Jac Krauter

  JA! Ze helpen absoluut! Ik heb wat patches gekregen van een vriend en ben er erg blij mee.

 • Maria Huberts

  Wat een zegen dat ik deze patches op internet vond. Ik gebruik ze niet meer elke avond, maar alleen als ik me een beetje onrustig voel. Bedankt!

 • Juan Carlos

  Bij mij werkten ze vanaf de eerste nacht. Ik had lange tijd niet goed geslapen en werd uitgerust wakker.

 • Theresa van Weel

  Ik heb ze voor mijn moeder gekocht, omdat ze erg slecht slaapt. Na 3 pleisters slaapt ze als een blok! Bedankt!

  We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u onze website zo goed mogelijk ervaart. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.